gắng sức trong Tiếng Anh là gì?

gắng sức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gắng sức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gắng sức

  to make every effort; to do one's best/one's utmost; to try hard/one's utmost; to strain every nerve

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gắng sức

  * verb

  to make every effort

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gắng sức

  to make every effort