đứng ngoài trong Tiếng Anh là gì?

đứng ngoài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đứng ngoài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đứng ngoài

    to keep out; to stand apart; * nghĩa bóng to be an outsider

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đứng ngoài

    to be outside out, stand outside of, not be part of