đội trưởng trong Tiếng Anh là gì?

đội trưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đội trưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đội trưởng

  leader of a group (of soldiers, pioneers...); team leader; captain (of a football team)

  đội trưởng đội cầu đường leader of a gang of road and bridge repairers

  đội trưởng đội thiếu nhi leader of a group of pioneers

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đội trưởng

  Leader of a working gang, leader of a group (of soldiers,pinoneers...)

  Đội trưởng đội cầu đường: A leader of gang of road and bridge repairers

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đội trưởng

  leader of a working gang, leader of a group