telegraphic transfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telegraphic transfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telegraphic transfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telegraphic transfer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • telegraphic transfer

  * kinh tế

  điện chuyển tiền

  điện hối

  sự chuyển nhượng tiền bằng điện thoại

  sự chuyển tiền qua điện báo

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  điện chuyển tiền