tearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tearing.

Từ điển Anh Việt

 • tearing

  /'teəriɳ/

  * danh từ

  sự xé nát, sự xé rách

  * tính từ

  làm rách, xé rách

  dữ dội, hung dữ, cuồng, mạnh

  tearing cough: cơn ho dữ dội

  tearing rage: cơn cuồng giận

  mau, nhanh

  at a tearing rate: rất nhanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet