syrup meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syrup meter

    * kinh tế

    máy đo sirô