syruper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syruper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syruper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syruper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syruper

    * kinh tế

    máy đo lường mật