syrup filler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syrup filler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syrup filler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syrup filler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syrup filler

    * kinh tế

    máy rót xirô