sudden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden.

Từ điển Anh Việt

 • sudden

  /'sʌdn/

  * tính từ

  thình lình, đột ngột

  a sudden change: sự thay đổi đột ngột

  sudden bend in the road: chỗ đường rẽ đột ngột

  * danh từ

  of (on) a sudden bất thình lình

 • sudden

  thình lình, đột suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sudden

  happening without warning or in a short space of time

  a sudden storm

  a sudden decision

  a sudden cure

  Antonyms: gradual