suddenly applied load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suddenly applied load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suddenly applied load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suddenly applied load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suddenly applied load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng tác dụng đột ngột