suddenly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suddenly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suddenly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suddenly.

Từ điển Anh Việt

 • suddenly

  * phó từ

  xem sudden

 • suddenly

  một cách bất ngờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suddenly

  * kỹ thuật

  đột ngột

  toán & tin:

  một cách bất ngờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet