abruptly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abruptly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abruptly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abruptly.

Từ điển Anh Việt

 • abruptly

  * phó từ

  bất ngờ, đột ngột

  lấc cấc, xấc xược

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abruptly

  quickly and without warning

  he stopped suddenly

  Synonyms: suddenly, short, dead