suddenness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suddenness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suddenness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suddenness.

Từ điển Anh Việt

  • suddenness

    /'sʌdnnis/

    * danh từ

    tính chất thình lình, tính chất đột ngột (của sự thay đổi, sự quyết định...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet