sudden failure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden failure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden failure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden failure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sudden failure

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  sự hư hỏng đột ngột

  sự hư hỏng thình lình

  sự thất bại đột ngột

  sự thất bại thình lình