stephen samuel wise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stephen samuel wise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stephen samuel wise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stephen samuel wise.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stephen samuel wise

    Similar:

    wise: United States Jewish leader (born in Hungary) (1874-1949)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).