stator winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stator winding

  * kỹ thuật

  điện:

  cuộn dây stato

  điện lạnh:

  dây quấn phần tĩnh