stator core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stator core

    * kỹ thuật

    điện:

    lõi stato