stator lamination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stator lamination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stator lamination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stator lamination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stator lamination

  * kỹ thuật

  điện:

  kỹ thuật ghép stato

  cơ khí & công trình:

  lá ghép stato