stand-by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stand-by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stand-by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stand-by.

Từ điển Anh Việt

 • stand-by

  /'stændbai/

  * danh từ

  người có thể trông cậy được; vật có thể trông mong vào; chỗ dựa

  máy dự phòng

 • stand-by

  (máy tính) dụng cụ dữ trữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stand-by

  * kỹ thuật

  phòng hờ

  sẵn sàng

  sự dự phòng

  vật dự phòng

  vật dự trữ

  toán & tin:

  dụng cụ dự trữ