slag road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slag road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slag road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slag road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slag road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt đường rải xỉ