slag hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slag hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slag hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slag hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slag hole

    * kỹ thuật

    lỗ tháo xỉ