slag felt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slag felt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slag felt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slag felt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slag felt

    * kỹ thuật

    phớt xỉ