scale drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scale drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scale drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scale drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scale drawing

  * kỹ thuật

  bản vẽ theo tỷ lệ

  vẽ đối xứng

  vẽ theo tỉ lệ

  vẽ theo tỷ lệ

  xây dựng:

  sự vẽ theo tỉ lệ

  cơ khí & công trình:

  vẽ theo tỷ lệ xích