scale deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scale deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scale deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scale deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scale deposit

  * kỹ thuật

  đóng cặn

  lớp cặn

  lớp xỉ

  sự đóng cặn