salvia reflexa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia reflexa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia reflexa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia reflexa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia reflexa

    Similar:

    blue sage: sage of western North America to Central America having violet-blue flowers; widespread in cultivation

    Synonyms: Salvia lancifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).