salvia azurea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia azurea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia azurea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia azurea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia azurea

    Similar:

    blue sage: blue-flowered sage of dry prairies of the eastern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).