salvia spathacea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvia spathacea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvia spathacea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvia spathacea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salvia spathacea

    Similar:

    pitcher sage: California erect and sparsely branched perennial

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).