sack kraft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sack kraft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sack kraft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sack kraft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sack kraft

    * kinh tế

    giấy làm túi hàng