sack conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sack conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sack conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sack conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sack conveyor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    băng tải bao