projecting lantern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting lantern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting lantern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting lantern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projecting lantern

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đèn chiếu (ảnh)