projecting abutment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecting abutment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecting abutment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecting abutment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • projecting abutment

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mố cầu nhô ra

  cơ khí & công trình:

  mố nhô (ra ngoài)