piston travel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston travel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston travel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston travel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston travel

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khoảng chạy pittông