piston groove nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston groove nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston groove giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston groove.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston groove

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    rãnh quanh đầu pit tông