piston filler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston filler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston filler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston filler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piston filler

    * kinh tế

    máy rót kiểu pittông