piston stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piston stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piston stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piston stroke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piston stroke

  * kỹ thuật

  khoảng chạy của pittông

  khoảng chạy của pit-tông

  ô tô:

  hành trình pít tông

  cơ khí & công trình:

  khoảng chạy của pít tông

  hóa học & vật liệu:

  khoảng chạy của pittong