peach pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peach pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peach pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peach pit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peach pit

    the stone seed of a peach

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).