peach-blossom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peach-blossom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peach-blossom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peach-blossom.

Từ điển Anh Việt

  • peach-blossom

    /pi:tʃ'blɔsəm/

    * danh từ

    hoa đào