peach orchard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peach orchard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peach orchard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peach orchard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peach orchard

    a grove of peach trees

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).