peach-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peach-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peach-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peach-tree.

Từ điển Anh Việt

  • peach-tree

    /'pi:tʃtri:/

    * danh từ

    (thực vật học) cây đào