paving sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paving sand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cát lát đường