paving asphalt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving asphalt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving asphalt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving asphalt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paving asphalt

  * kỹ thuật

  bitum làm đường

  nhựa đường

  nhựa rải đường

  xây dựng:

  atfan làm đường

  cơ khí & công trình:

  atphan rải đường