paving block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paving block

  * kỹ thuật

  đá hộc

  phiến đá lát

  xây dựng:

  phiến lát