paving instrument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paving instrument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paving instrument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paving instrument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paving instrument

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ lát đường