maturity date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • maturity date

  * kinh tế

  ngày đáo hạn

  ngày đến hạn

  ngày tháng đáo hạn

  thời điểm đến hạn (thanh toán)

  * kỹ thuật

  ngày đáo hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • maturity date

  Similar:

  maturity: the date on which an obligation must be repaid

  Synonyms: due date