maturity designated deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity designated deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity designated deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity designated deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maturity designated deposit

    * kinh tế

    tiền gởi định kỳ