maturity gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maturity gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maturity gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maturity gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • maturity gap

    * kinh tế

    thời gian đáo hạn cách khoảng