materials nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

materials nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm materials giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của materials.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • materials

  * kỹ thuật

  đất

  dữ kiện

  dữ liệu

  tài liệu

  vật liệu

  vật tư