marble slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marble slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marble slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marble slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marble slab

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phiến đá hoa cương