marbled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marbled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marbled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marbled.

Từ điển Anh Việt

 • marbled

  * tính từ

  (nói về thịt) có lẫn mỡ

  có vân cẩm thạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marbled

  patterned with veins or streaks or color resembling marble

  marbleized pink skin

  Synonyms: marbleized, marbleised

  Similar:

  marble: paint or stain like marble

  marble paper