marble sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marble sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marble sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marble sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marble sand

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cát cẩm thạch